طراحی عرشه فولادی درetabs

 

 

طراحی عرشه فولادی درایتبس/روش طراحی عرشه فولادی/ورق عرشه فولادی/کارخانه عرشه فولادی/پیمانکارعرشه فولادی

پیشنهاد میکنیم روی همین متن کلیک کرده و از صفحه طراحی اقتصادی

سقف عرشه فولادی بازدید و آن را دانلود فرمایید.

 

از مسیر Define menu > Section Properties > Deck Sections باید مقطع سقف عرشه را تعریف کنید.

در بخش Property Name  نام مقطع را به دلخواه وارد نمایید.

در بخش Type اگر میخواهید سقف را بصورت عرشه فولادی و با گل میخ طراحی کنید، گزینه Filled را انتخاب نمایید.

در بخش Slab Material مصالح بتنی که میخواهید از آن برای طراحی دال بتنی کنگره ای استفاده شود را انتخاب نمایید. مشخصات بتن و وزن مخصوص آن از روی این مصالح برداشت میشود. در بخش Deck Material مصالح فولاد عرشه فولاد انتخاب