اجرای سقف عرشه فولادی

اجرای کامل سقف عرشه فولادی

محل پروژه نیاوران خیابان اقایی کوچه لیدی

کارفرما: بخش خصوصی

متراژ 3700 مترمربع

طراحی وتامین متریال و اجرای کامل سقف عرشه فولادی(متال دک)

تلفکس :        02122863077  -  02122876850

تلفن همراه :   09121243011

صفحه کلیپ های تصویری :

http://sazehgostarkabir.com/fa/module.content_Page.82.html

SEO Reports for sazehgostarkabir.com