روش تولیدواجرای عرشه فولادی

 

 

             پروسه تولید ونصب عرشه فولادی   

 

   اجرای سقف عرشه فولادی-دیتیل اجرای عرشه فولادی-نحوه اجرای عرشه فولادی-روش اجرای عرشه فولادی     

 

 فرمینگ ورق گالوانیزه عرشه فولادی

در اجرای سقف عرشه فولادی فرمینگ ورق گالوانیزه که بصورت رول به کارخانه عرشه فولادی حمل میشود توسط دستگاه رول فرمینگ می باشد. که مطابق با نقشه های شاپ و لیست تعداد و اندازه مورد نیاز هر پروژه  تنظیم و پس از تایید نهایی توسط کارفرما تولید ، بسته بندی و کد گذاری گردیده و آماده حمل به محل پروژه می شود.

فرمینگ ورق گالوانیزه عرشه فولادی/ورق گالوانیزه عرشه فولادی/ورق عرشه فولادی/فرمینگ عرشه فولادی

حمل و جابجایی ورق ها :

برای جابجایی و حمل ورقها از کف تریلی ها به روی اسکلت از تا