سازه های فلزی و بتنی

طراحی و اجرای پل 

اتصال طبقه دوم سوله یک به طبقه دوم سوله سوم  جهت عبور پرسنل و لیفتراک

کارفرما کارخانه هیمالیا واقع در جاده قدیم هشتگرد

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 ساخت و نصب اسکلت فلزی(سهروردی)
 ساخت و نصب اسکلت فلزی(مزایا و معایب)
SEO Reports for sazehgostarkabir.com